Green Destinations Suomi

Green Destinations on voittoa tavoittelematon kestävän matkailun järjestö, joka johtaa asiantuntijaorganisaatioista, yrityksistä ja akateemisista instituutioista koostuvaa maailmanlaajuista yhteistyöverkostoa. Työskentelemme Green Destinations -yhteisön hyväksi: matkailukohteiden edustajille ja omistajille. Yhdessä heidän kanssaan teemme matkakohteista laadukkaampia ja kestävämpiä.

Green Destinations -yhteisön perusarvot ovat:

-aitous ja autenttisuus: paikallisten kulttuurien ja perinteiden arvostaminen

-vastuullisuus: ihmisten suojeleminen hyväksikäytöltä, ihmisoikeusrikkomuksilta ja kestämättömältä massaturismilta

-taloudellinen kestävävyys: paikallisten elinkeinonharjoittajien osallistaminen sekä paikallisen työllisyyden tukeminen sesongin aikana ja sen ulkopuolella

-ympäristö- ja ilmastoystävällisyys: yleisen terveyden ja turvallisuuden varmistaminen sekä vastuullinen ympäristöpolitiikka

-luonto-, maisema- ja eläinystävällisyys: erityisten näköalojen, asumistojen sekä flooran ja faunan suojeleminen, turismissa käytettävien eläinten kunnioittaminen

Näiden arvojen käyttöönotto auttaa matkakohteita kehittämään laatuaan, houkuttelevuuttaan ja kilpailukykyään sekä kasvattaa ympäristötietoisten matkailijoiden mielenkiintoa. Nämä perusarvot toimivat kaikkien ohjelmiemme, palkintojemme ja sertifikaattimme pohjana. Green Destinations työskentelee yhdessä matkailualan ja markkinoinnin kanssa tuodakseen kestävät vaihtoehdot entistä paremmin esille matkailutarjonnassa.