Esittely

Green Destinations on maailman suurin kestävän matkailun yhteistyöohjelma, jossa on mukana jo yli 200 matkakohdetta 60 maassa. Tavoitteenamme on auttaa kohteita kehittämään toimintaansa globaalien ja YK:n tunnustamien kriteerien ja indikaattorien avulla.

Green Destinations -ohjelma koostuu Maailman kestävän matkailun neuvoston, GSTC:n tunnustamasta sertifikaatista ja sertifiointia edeltävästä palkinto-ohjelmasta. Se tarjoaa matkakohteille (esim. paikallisyhteisöille, kunnille ja suojelu- ja muille alueille, kuten kansallispuistot, biosfäärialueet ja geopuistot) niitä varten räätälöityjä ratkaisuja vastuullisen ja kestävän matkailun edistämiseksi ja kansainvälisen tunnustuksen saamiseksi. GSTC:n hyväksymä sertifikaatti ja sitä edeltävä palkintojärjestelmä huomioivat niin ympäristö- ja ilmastonsuojelun kuin kulttuuriperinnön vaalimisen ja matkailupalvelujen laadun.

 Kestävyys on nouseva trendi matkailumarkkinoilla ja toimii lisääntyvässä määrin kilpailuvalttina matkailualalla. Pitkällä aikavälillä on todennäköistä, että ennen kaikkea kestävät matkailun muodot ja kohteet tulevat entistä suositummiksi, ja samalla ne lisäävät olemassaolollaan ja käytöllään ihmisten hyvinvointia ja luonnon säilymistä elinkelpoisena.

Green Destinations -standardi tarkastelee kestävyyttä kuuden pääteeman avulla. Näitä ovat matkakohteen hallinto, luonto ja maisemanhoito, ympäristö ja ilmasto, kulttuuri ja perinteet, yhteisön hyvinvointi sekä liiketoiminta ja viestintä.