Kuka voi osallistua

Ohjelma on avoin kaikille matkakohteille sekä virkistys- ja suojelualueille. Myös kaupungit ja urbaanit kohteet voivat osallistua saamatta automaattisesti maaseutu- tai luontokohteita heikompia arviointituloksia kuten usein luontokohteissa. Myös yhtenäisen matkailualueen muodostavat naapurikunnat voivat osallistua, mikäli ne muodostavat joko tällaisen kohdealueen, tai niillä on yhteinen matkailubrändi tai yhteinen organisaatio, jonka avulla kohteita organisoidaan ja kehitetään yhdenmukaisesti, esim. verkostona.

Green Destinations Awards -ohjelmaan osallistuvat kohteet maksavat vuosittaisen maksun, joka riippuu kohteen koosta. Maksu nousee siirryttäessä sertifiointiohjelmaan. Uudet osallistujat saavat kolmen kuukauden maksuttoman pääsyn digitaaliseen arviointialustaamme (tai lyhyemmän, mikäli myös aktiivinen valmennus tulee kyseeseen).