Mitä tarjoamme

Tarjolla on erilaisia vaihtoehtoja:

1) GSTC hyväksymä Kestävän matkailukohteen sertifikaatti,

mikäli kohde täyttää jokaisen Green Destinations -standardin kriteerin. Standardi on GSTC:n tunnustama (Global Sustainable Tourism Council) ja tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutusta.

2) Palkinnot, jotka tunnustavat kohteen käytänteiden ja hallinnon laadun.

Jokaisen Green Destinations -standardin kriteerin ei tarvitse täyttyä, mutta palkinnot ohjaavat kohteita kehittymään kohti entistä kestävämpää toimintaa.

Valittavana on kaksi palkintoa:

Green Destination Awards: osallistuminen on avointa kaikille kohteille: kaupungeille, kunnille, pienemmille alueille, saarille, suojelualueille ja muille maantieteellisesti määritellyille alueille .

QualityCoast Awards: samansisältöinen, mutta suunnattu erityisesti rannikon ja vesistöjen rantakohteille.

Jokaisessa ohjelmassa etenemistä arvioidaan kahden vuoden välein. Laadullisia indikaattoreita päivitetään arviointien välillä, mikä mahdollistaa kohteiden jatkuvan kehityksen ja sen seurannan.

Mitkä ovat hyödyt?

 

Green Destinations -ohjelman avulla voitte kehittää matkakohteen kestävyyttä, laatua, kilpailukykyä ja markkinointia. Samalla tarjoamme mahdollisuuden saada näistä toimista riippumaton tunnustus.

Liittyessänne Green Destinationsin jäseneksi saatte seuraavat hyödyt:

-Green Destinationsin digitaalinen arvioinnin ja raportoinnin alusta helpottaa kestävyyteen ja laatuun liittyvien osa-alueiden seuraamista ja raportointia.

-GSTC:n tunnustamaan standardiin perustuva riippumaton arviointi mittaa kohteen vahvuuksia ja heikkouksia. Arvioinnin suorittaa erikoistunut asiantuntija.

-riippumattomia ehdotuksia hallintonne ja toimintatapojenne kehittämiseksi, erityisesti innovatiivisia ratkaisuja tarjoavilta yhteistyötahoilta.

-ilmainen sisällyttäminen Good Travel Guide -alustaan, joka esittelee kohteenne ja sen ainutlaatuisen tarjonnan matkailumarkkinoille

-ilmoittautuminen Sustainable Destinations Top 100 Awards –ohjelmaan

– Green Destinations yhteisön jäsenyys, jonka myötä sidosryhmänne voivat liittyä kohteiden ammattilaisten keskinäisiin verkostoihin.

-pääsette mukaan matkailukohteiden markkinoiden kaikista kilpailukykyisimpään ohjelmaan