Prosessi

Kestävän matkailukohteen sertifikaatti on GSTC:n, Maailman kestävän matkailun neuvoston, hyväksymä ja tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutusta. Se on korkein saavutettavissa oleva sertifikaatti matkailukohteille. Tiukkojen kriteerien vuoksi on suositeltavaa asettaa ensin tavoitteeksi Green Destinations -palkintokelpoisuus, jossa jokaisen kriteerin ei tarvitse täyttyä. Tämä mahdollistaa kuitenkin kohteenne kehittämisen lukuisien työkalujen ja asiantuntijoiden avulla, sekä lisää kohteen näkyvyyttä ja houkuttelevuutta matkailumarkkinoilla.

Vaihtoehtoisia etenemismalleja on kaksi:

Vaihtoehto 1: ”Tee-se-itse”

Matkakohde nimeää koordinaattorin, jonka ensimmäisenä tehtävänä on varmistaa poliittinen ja sidosryhmien tuki kestävälle matkailulle. Esimerkiksi konferenssin, seminaarin tai työpajan järjestäminen alueella on hyvä tapa saada liike-elämän ja yhteisön tuki. Rekisteröitymislomakkeen täyttäminen vahvistaa kohteen sitoutumisen kestävään matkailuun. Rekisteröimisen hyväksymisen jälkeen koordinaattori saa käyttäjäoikeudet Green Destinationsin arvioinnin ja raportoinnin verkkoalustalle. Tekninen valmennus sisältyy jäsenmaksuun.

Verkkoalustan parissa työskentelevä henkilökuntanne saa välittömästi käytännön kokemusta parhaista lähestymistavoista ja ratkaisuista. On kuitenkin suositeltavaa kouluttaa henkilökunta työskentelemään kestävässä matkailukohteessa. Vain tällä tavalla varmistetaan todellinen kehitys. Tämän vuoksi tarjoamme erityistä tukea ensimmäisen vuoden ajan (vaihtoehto 2).

Vaihtoehto 2: Tuki ensimmäisen vuoden ajan

Itsearvioinnin ja perusarvioinnin laatiminen, tarvittavan tiedon ja dokumenttien kerääminen ja vaadittavien tiedostojen lähettäminen vie ensimmäisen vuoden aikana vähintään 15 työpäivää ja vaatii erityistä tietotaitoa. Green Destinations Support Service tarjoaa aktiivista tukea koko ensimmäisen vuoden ajan.

Tässä vaihtoehdossa etenemismalli on sama kuin ensimmäisessä, mutta erillinen asiantuntija toimii tukenanne joko etäyhteyden päästä tai paikan päällä. Tuen määrä on räätälöitävissä toiveidenne ja tarpeidenne mukaiseksi. Paketti voi koostua esimerkiksi 60 verkkoneuvontatunnista ja viiden päivän paikan päällä suoritettavasta koulutuksesta. Tukiohjelmasta veloitetaan erikseen.  


Kriteereistä palkintoon

 

Ohjelmaan osallistuva kohde tuottaa tiedon indikaattoreita varten ja selvittää, millä keinoin kriteerien täyttäminen on toteutettu. Tarkastuksen jälkeen informaatiota ja tietoja käytetään tuottamaan kohteen:

  1. Kestävyysprofiili (Indicator Rating asteikolla 1-10) Jokaista kuutta teemaa kohden lasketaan indikaattoridataa käyttäen kohteen vertailuarvo muihin kohteisiin nähden.
  2. Kriteerien täyttyminen (Policy Rating asteikolla 1-10) Jokaisen kuuden teeman osalta lasketaan myös kriteerien täyttyminen.

Näiden kahden mittarin keskiarvon perusteella määrittyy kohteen palkintotaso:

6/10: Bronze Award

7/10: Silver Award

8/10: Gold Award

9/10: Platinum Award

Palkinnot toimivat välietappeina matkalla kohti varsinaista sertifikaattia.

Lisätietoa palkinnoista ja arvioinneista:

-joka toinen vuosi Green Destinations palkkaa ulkopuolisen arviointiasiantuntijan selvittämään kriteerien täyttymisen. Bronze Award arvioidaan etänä eri lähteisiin perustuen, muut tasot arvioidaan myös itse kohteessa.

-Silver Award ja sitä korkeamman tason palkinnot vaativat aina paikan päällä suoritettavan arvioinnin

-yksikään kohde ei yleensä heti täytä kaikkia kriteerejä. Tarjoamamme valmennus tähtää kohteen käytänteiden ja hallinnon asteittaiseen kehittämiseen tavoitetilan saavuttamiseksi

-voitte hyödyntää vuosittaisia palkinnonjakotilaisuuksia markkinoinnissanne kuten myös kestävyyden etenemisenne asteittaisia saavutuksia ja tuloksia. Matkailijalle palkinnot ja saavutukset sekä niihin liittyvät tarinat ovat usein yhtä mielenkiintoisia kuin varsinaiset sertifikaatit.

Vuotuisissa Green Destinations -konferensseissa ohjelmiin osallistuvat kohteiden edustajat voivat oppia toistensa kokemuksista sekä saada ideoita ja tukea kehitystyöhönsä. Green Destinationsin toiminta tukee aktiivisesti yhteistyöverkostojen rakentamista ja niiden kehittämistä.

Parhaimmat pisteet saaneet kohteet kutsutaan osallistumaan Sustainable Destinations Global Top 100 -kilpailuun, jonka palkintojenjako suoritetaan Berliinin ITB-messuilla, joka on matkailualan maailman suurin messutapahtuma.


Palkinnosta sertifikaattiin

Sertifiointia kannattaa harkita vasta kun Policy Rating, kriteerien täyttyminen, ylittää tason 8/10. Sertifiointi edellyttää aina paikan päällä suoritettavaa arviointia, joka toistetaan kahden vuoden välein. Palkinto-ohjelman edut sisältyvät sertifikaattiin.

Green Destinations -sertifikaatti on nyt GSTC:n hyväksymä ja korkein saavutettavissa oleva sertifikaatti matkailukohteille.


Kehitysjäsenyys

Matkailukohteet, jotka eivät ole kiinnostuneita palkinto-ohjelmasta tai sertifikaatista, voivat käyttää Green Destinationsin arviointi- ja raportointityökaluja edistääkseen ja kehittäessään matkailunsa kestävyyttä. Työkaluihin sisältyvät:

-kestävyyden arviointi ja raportointi

-sertifioitu asiantuntijaohjaus Green Destinationsiltä

-parhaat käytännöt, työkalut ja koulutus kaikissa kestävän matkailun kysymyksissä

-toimintojen suunnittelu

-toteutuksen arviointi ja tuki