Matkakohteille

Kuka voi osallistua?

Green Destinations -ohjelma on avoin kaikille matkakohteille sekä virkistys- ja suojelualueille. Myös kaupungit ja urbaanit kohteet voivat osallistua saamatta automaattisesti maaseutu- tai luontokohteita heikompia arviointituloksia. Yhtenäisen matkailualueen muodostavat naapuruskunnat voivat osallistua, mikäli ne muodostavat yhtenäisen matkakohdealueen, taikka mikäli niillä on yhteinen matkailubrändi tai yhteinen organisaatio, jonka avulla kohteita organisoidaan ja kehitetään yhdenmukaisesti, esim. verkostona. Green Destinations -ohjelmassa ovat suomalaisista matkakohteista mukana esimerkiksi Fiskars Village ja Posion kunta.

Mitä tarjoamme?

Valittavana on kaksi pääasiallista vaihtoehtoa:

1) GSTC:n hyväksymä Kestävän matkailukohteen sertifikaatti,

mikäli kohde täyttää jokaisen Green Destinations -standardin kriteerin. Standardi on GSTC:n tunnustama (Global Sustainable Tourism Council) ja tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutusta.

2) Palkinto-ohjelmat

Jokaisen Green Destinations -standardin kriteerin ei tarvitse täyttyä, mutta palkinnot ohjaavat kohteita kehittymään kohti entistä kestävämpää toimintaa.

Green Destination Awards: osallistuminen on avointa kaikille kohteille: kaupungeille, kunnille, pienemmille alueille, saarille, suojelualueille ja muille maantieteellisesti määritellyille alueille .

QualityCoast Awards: samansisältöinen, mutta suunnattu erityisesti rannikon ja vesistöjen rantakohteille.

Jokaisessa ohjelmassa etenemistä arvioidaan kahden vuoden välein. Laadullisia indikaattoreita päivitetään arviointien välillä, mikä mahdollistaa kohteiden jatkuvan kehityksen ja sen seurannan.

Mitkä ovat hyödyt?

Green Destinations -ohjelman avulla voitte kehittää matkakohteen kestävyyttä, laatua, kilpailukykyä ja markkinointia. Samalla teillä on mahdollisuus saada näistä toimista riippumaton tunnustus.

Liittyessänne Green Destinationsin jäseneksi saatte seuraavat hyödyt:

-Green Destinationsin digitaalinen arvioinnin ja raportoinnin alusta helpottaa kestävyyteen ja laatuun liittyvien osa-alueiden seuraamista ja raportointia.

-GSTC:n tunnustamaan standardiin perustuva riippumaton arviointi mittaa kohteen vahvuuksia ja heikkouksia. Arvioinnin suorittaa erikoistunut asiantuntija.

-riippumattomia ehdotuksia hallintonne ja toimintatapojenne kehittämiseksi, erityisesti innovatiivisia ratkaisuja tarjoavilta yhteistyötahoilta.

-ilmainen sisällyttäminen Good Travel Guide -alustaan, joka esittelee kohteenne ja sen ainutlaatuisen tarjonnan matkailumarkkinoille

-ilmoittautuminen Sustainable Destinations Top 100 Awards –ohjelmaan

Green Destinations -yhteisön jäsenyys, jonka myötä sidosryhmänne voivat liittyä kohteiden ammattilaisten keskinäisiin verkostoihin.

-pääsette mukaan matkailukohteiden markkinoiden kilpailukykyisimpään ohjelmaan

Green Destinations Awards -ohjelmaan osallistuvat kohteet maksavat vuosittaisen maksun, joka riippuu kohteen koosta. Maksu nousee siirryttäessä sertifiointiohjelmaan. Uudet osallistujat saavat kolmen kuukauden maksuttoman pääsyn digitaaliselle arviointialustallemme (tai lyhyemmän, mikäli myös aktiivinen valmennus tulee kyseeseen).